no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

نماد اعتماد الکترونیکی معلمان پژوهنده
درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
zip
اکتبر 17, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلرا تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

مهم ترین نتیجه اجرای درس پژوهی این است که درس پژوهی به معلمان فرصت می دهد که پس از سال ها تدریس انفرادی و بسته بودن درب کلاسشان به روی سایر معلمان هم پایه و یا هم درس،در کنار سایر همکاران خود قرار گرفته و علاوه بر در اختیار قرار دادن تجربه و مهارت خود،از تجربه ها و دانش دیگران در جهت هم افزایی مهارت ها و بهبود جریان تدریس نیز بهره گیرند.

مهم ترین پیشنهاد عبارت است از تشکیل بانک تصویری از تجربه های تدریس و کلاس داری از آرزوهای بسیاری از معلمان بوده و هست و تحقق آن هم رؤیایی و دور از دسترس نیست.حتی در یک سال تحصیلی ادارات آموزش و پرورش می توانند مدیران مدارس را به تشکیل بانک تصویری از تدریس های موفق در همه پایه های تحصیلی ترغیب نموده و سپس همه آن ها در ادارات آموزش و پرورش ساماندهی و در مرحله بعد به بانک تجربه های تدریس و کلاس داری ادارات کل آموزش و پرورش انتقال یافته و از طریق تبادل آن ها بین استان های مختلف می توان بانک بزرگ تصویری از تجربه های تدریس و کلاس داری کل کشور تشکیل داد و معلمان را بیش از بیش به استفاده از الگوهای موفق تدریس تجهیز کرد.

محتوای درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلبه قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

فصل اول

مقدمه درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

فصل دوم                                        

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

روش های نوین تدریس درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتدریس درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

طرح درس شماره یک درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

کیفیت اجرا درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

باز اندیشی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

فرایند درس پژوهی درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

نتایج ویافته ها درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

پیشنهادات درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

محدودیت ها درباره کتاب فارسی  درس معرفی صدا و نشانه (ر)

منابع وماخذ

پیوست ها

برای درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلو دریافت درس پژوهی پایه ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.