no-img
معلمان پژوهنده

درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

نماد اعتماد الکترونیکی معلمان پژوهنده
درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
zip
اکتبر 17, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان

درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل  و  بسیار دقیق و  در 27  صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

درس پژوهی کوشش جمعی و روش مند همراه با ژرف اندیشی معلمان مدرسه در قالب گروه های کوچک به منظور شناسایی مشکلات دروس و موضوعاتی که دانش آموزان در درک و دریافت آن با مشکل مواجه هستند ،سپس همفکری و بازاندیشی و طراحی یک طرح مشترک در شیوه تدریس درس مورد نظربا رویکرد هم آموزی و یادگیری معلمان از تجربه های یکدیگر و با هدف دستیابی به راه حل بهتر و مناسب تر از طریق خرد جمعی در جهت تسهیل در فهم مطالب و سرعت یادگیری و تعمیق آموخته های دانش آموزان و در نهایت ارائه یک الگوی برتر در آموزش درس موردنظر می باشد. با اجرای درس پژوهی می توان مجموعه ای از تجربه های ماندگار آموزشی را نه فقط از طریق نوشته های معلمان بلکه از طریق مشاهده فیلم تدریس آن ها فراهم آورد و آن ها را در اختیار نظام آموزش و پرورش قرار داد.به طوری که اگر این انقلاب آموزشی در سطح کشور(باحدود700 منطقه آموزش و پرورش) صورت گیرد می توان از همه مفاهیم مهم کتاب های درسی و در همه دوره ها و پایه های تحصیلی،فیلم ها و روش های تدریس برتر را تهیه و با تشکیل «بانک فیلم های تدریس» و در دسترس قرار دادن آن برای همه معلمان «کیفیت تدریس و آموزش» را در سطح کشور بالا برد.

محتوای درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول اشکال هندسی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

فصل اول

مقدمه درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

فصل دوم                                        

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

روش های نوین تدریس درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی اشکال هندسی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تدریس درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

طرح درس شماره یک درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

فصل سوم                      

ارائه طرح طرس درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

کیفیت اجرا درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

باز اندیشی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

فرایند درس پژوهی درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

نتایج ویافته ها درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

پیشنهادات درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

محدودیت ها درباره کتاب ریاضی  درس اشکال هندسی

منابع وماخذ

پیوست ها

برای درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول اشکال هندسی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و دریافت درس پژوهی کلاس اول دبستان از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.