no-img
تعاونی معلم پژوهنده

درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده


تعاونی معلم پژوهنده

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه

ادامه مطلب

درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده
امتیاز 2.00 ( 1 رای )درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده">
zip
اکتبر 14, 2017
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده


درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده

درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده  و  بسیار دقیق و  در  40 صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

مهم ترین مراحل روش بحث گروهی عبارتست از :

  1. تعیین موضوع مورد علاقه شرکت کنندگان در بحث گروهی
  2. فراهم آوردن زمینه مشترک در مورد بحث به عنوان مثال افراد شرکت کننده ترغیب شوند که قبل از بحث ابتدا بخشی از یک کتاب را مطالعه کنند و یا مقاله ای را بخوانند.و یا عکس و فیلم به تماشا گذاشته شده را به دقت تماشا کنند و یا مکانی را (مثل کتابخانه،آزمایشگاه و. . . ) را بازدید کرده تا از این طریق اطلاعاتشان در مورد موضوع تقریباً به هم نزدیک شود و زمینه لازم برای بحث فراهم گردد.
  3. مشخص کردن هدف
  4. مشخص کردن سازماندهی و نحوه نشستن افراد کلاس به صورت نعل اسبی و یا دایره ای بر خلاف نشستن ردیفی در کلاس تا همه افراد شرکت خود را در بحث شریک بدانند و نه فقط افرادی که در ردیف جلو نشسته باشند.
  5. مشخص کردن رهبر گروه و در صورت لزوم معاون و منشی گروه و ناظر و مهمان و تعیین وظایف هر یک از افراد و همچنین وظایف دانش آموزان شرکت کننده و آگاهی دادن به آنان از قوانین و مقررات بحث گروهی مثل اجازه گرفتن از رهبر گروه برای اظهار نظر و یا تعیین وقت برای هر یک از افراد شرکت کننده ،یادداشت برداری و . . .
  6. اداره و هدایت بحث با توجه به هدف مورد نظر
  7. ارزشیابی  و نتیجه گیری به منظور میزان دستیابی به اهداف موردنظر و سپس جمع بندی مباحث و نتیجه گیری از آن ها.

محتوای درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

فصل اول

مقدمه درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

فصل دوم                                        

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

روش های نوین تدریس درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

بهره گیری از ارزشیابی به درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده تدریس درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

طرح درس شماره یک درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

فصل سوم

ارائه طرح طرس درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

کیفیت اجرا درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

باز اندیشی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده 2 درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

فرایند درس پژوهی درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی 2 درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

نتایج ویافته ها درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

پیشنهادات درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

محدودیت ها درباره کتاب فارسی  درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کلی

منابع وماخذ

پیوست ها

دانلود نمونه درس پژوهی کامل از طریق سایت بانک فایل پژوهشی معلمان

برای درس پژوهی فارسی پایه پنجم درس نام آوران دیروز،امروز و فردا به صورت کامل و آماده و دریافت دانلود درس پژوهی پایه پنجم دبستان از لینک خرید استفاده نمایید.برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

درباره نویسنده

پشتیبانی کاربران بانک نمونه سوال آماده پاسخگویی به شما در خصوص مشکلات احتمالی در خرید یا دانلود یا ارائه نقطه نظراتتان میباشد . سریعترین راه ارتباطه با ما از واتس آپ 09332978858

پشتیبان سایت 1792 نوشته در تعاونی معلم پژوهنده دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.